Universiteit van het Noorden presenteert kennisagenda voor grotere welvaart

nieuws
Jouke de Vries - Foto: via Rijksuniversiteit Groningen

De kennisinstellingen van de Universiteit van het Noorden hebben woensdag 17 november hun kennisagenda gepresenteerd. Die laat zien hoe zij actiever gaan samenwerken om de welvaart te verbeteren.

In de kennisagenda staat op welke onderwerpen de RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden, UMCG en Hogeschool Van Hall Larenstein actiever gaan samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Hiermee wil de Universiteit van het Noorden een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van brede welvaart in het noorden.

De Kennisagenda is gebaseerd op de omslag die Noord-Nederland de komende jaren maakt op het gebied van economie, gezondheid, digitalisering en energie en de kansen die dit voor de regio biedt. Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG: ‘We willen zorgen voor betere opleidingstrajecten en een meer passend onderwijsaanbod in het Noorden. We moeten met onderwijs en onderzoek beter aansluiten op de maatschappelijke vraagstukken. De verbinding tussen academisch en praktijkgericht onderzoek is daarbij essentieel. We willen de kansen in Noord-Nederland beter benutten en een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van brede welvaart in Noord-Nederland.’