Partij voor de Dieren wil belastingkorting voor vegetarische restaurants

nieuws
Foto: Rotorhead from FreeImages

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad wil dat restaurants die vooral vegetarische en plantaardige maaltijden aanbieden, korting krijgen op de precariobelasting die zij af moeten dragen aan de gemeente. Een verzoek hiervoor werd woensdagmiddag ingediend bij de bespreking van de gemeentebegroting.

Volgens de partij is dit mogelijk door een beroep te doen op de onlangs door de raad aangenomen Voedselagenda. Raadslid Terence van Zoelen, raadslid voor de Partij voor de Dieren, vindt ook dat het Stadsbestuur deze kans zelf had moeten grijpen: “Het college zegt wel altijd dat we van alles moeten doen om de klimaatverandering te stoppen, maar deze kans hebben ze nog laten liggen. Dat is jammer, want het is ook een manier om de horeca te ontlasten en bovendien is meer plantaardig eten aantoonbaar gezond”.

Van Zoelen wijst daarbij naar de Voedselagenda 2021-2023 waarin de gemeente meer plantaardig eten als doel heeft gesteld. In Nederland heffen veel gemeenten precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.