Groei aantal studenten op RUG blijft relatief beperkt

nieuws
Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De toename van het aantal studenten op de Rijksuniversiteit Groningen is in het afgelopen jaar relatief beperkt gebleven, in vergelijking met Nederland als geheel. Dat maakte de universiteit donderdagochtend bekend.

Net als vorig jaar is de RUG de op twee na grootste universiteit van Nederland. Maar met een stijging van 3,1 procent in het totale aantal studenten aan de RUG blijft Groningen onder de 4 procent die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) landelijk registreerde. Per oktober telt de RUG 36.420 studenten, een stijging met 1103 ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal nieuwe studenten op de RUG ligt ook lager dan de stijging die de universiteit vorig jaar noteerde. Toen groeide de RUG met 9,8 procent in het aantal studenten.

In totaal studeren nu 9094 internationale studenten aan de Rijksuniversiteit, een stijging van 1,9% ten opzichte van vorig jaar. De RUG noemt het opvallend dat er dit jaar minder studenten met een Brits en Duits paspoort zijn ingeschreven en het aantal Ierse, Indiase, Italiaanse, Poolse, Roemeense en Spaanse studenten is toegenomen.

Volgens de RUG is de groei ook kleiner dan werd verwacht op basis van de aanmeldingen in het voorjaar van 2021. Veel studenten hebben zich wel aangemeld in het voorjaar, maar minder studenten schreven zich daadwerkelijk in voor een studie. De universiteit schrijft deze ontwikkeling toe aan een combinatie van de coronapandemie en de Brexit. Maar het aantal Nederlandse eerstejaarsinschrijvingen is ook gedaald, waarschijnlijk als gevolg van afgeschaalde coronamaatregelen, waardoor meer Nederlandse studenten een tussenjaar nemen om te werken, reizen of in het buitenland te studeren.

Daling aantal studenten op Hanzehogeschool

Volgens de Hanzehogeschool is het totale aantal eerstejaarsstudenten op de hbo-instelling afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Op dit moment staan er 31.339 studenten ingeschreven bij de Hanzehogeschool, vorig jaar waren dat 31.305 studenten.

De Hanzehogeschool schrijft de daling van het aantal studenten toe aan de terugloop in instroom bij de voltijd bacheloropleidingen. Hier waren zes procent minder inschrijving dan een jaar eerder. De voltijd bacheloropleidingen in de technieksector hebben zelfs te maken met een daling van 11 procent, ten opzichte van vorig jaar. Waar het aantal studenten bij de voltijdopleidingen in de sector zorg vorig jaar fors toenam, neemt dat dit jaar weer af en komt weer op het niveau van 2019. Dit geldt ook voor de PABO-opleidingen.

De master-, internationale en deeltijdopleidingen hebben dit jaar wel een stijgende instroom van studenten. Vooral de masteropleidingen in de sector techniek zien het aantal studenten flink toenemen. Bij de deeltijdopleidingen in de sector zorg is het aantal studenten toegenomen met 68%, van 144 naar 242 studenten.  Ook zijn er dit jaar meer internationale studenten bij de Hanzehogeschool komen studeren, 930 ten opzichte van 827 vorig jaar.