Gemeenteraad stemt in met begroting: stop ombouw van kamers naar studio’s, uitbreiding zelfbewoningsplicht

nieuws
Groningse raadsleden debatteren in een zaal in het Provinciehuis. Foto: still uit stream gemeente Groningen

Een ruime meerderheid van de Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de gemeentebegroting voor 2022.

Voor het huidige Stadsbestuur, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie, was het de laatste begroting die zij presenteerden. In het komende jaar gaat er gewerkt worden met een begroting van 1,2 miljard euro. Vorige week vond het inhoudelijke debat over de begroting plaats, woensdag kregen de partijen de kans om met behulp van moties en amendementen begrotingspunten bij te schaven.

Ombouwen van kamers naar studio’s
Zo diende de fractie van de PvdA samen met de SP een motie in om de grootschalige ombouw van kamers naar studio’s te laten stoppen. Met het voorstel moet voorkomen worden dat het tekort aan studentenhuisvesting nog verder oploopt en worden monumentale interieurs beschermd tegen sloop. De motie kon op een meerderheid rekenen. Ook diende de partij een motie in voor zelfbewoningsplicht. Deze plicht moet voorkomen dat eigenaren hun net gekochte woning verhuren. In de aangenomen motie wordt de zelfbewoningsplicht uitgebreid van één naar drie tot vijf jaar. Ook een motie over het stoppen van de kostendelersnorm werd aangenomen. Met de motie, die samen met de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren werd ingediend, wordt voorkomen dat mensen uit angst voor het korten op hun uitkering niet gaan samenwonen met hun grote liefde, of een volwassen kind in huis kan blijven wonen.

Uitspreken tegen verder open draaien gaskraan
Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA deed tijdens de gemeenteraadsvergadering ook een oproep aan het Stadsbestuur. Aanleiding is het recente nieuws dat de gaskraan in Groningen mogelijk toch weer verder wordt opengedraaid. Bushoff wilde dat het Stadsbestuur zich uit gaat spreken dat het alles op alles zet om de minister aan zijn eerdere woorden te houden. Dat het onacceptabel is dat er van eerdere afspraken wordt afgeweken. Het Stadsbestuur liet daarop weten dit te doen, en ook altijd te zullen blijven doen.

Tekst gaat verder onder de foto


Er komt een onderzoek om op scholen meer aandacht te geven aan lokale geschiedenis. “Kinderen moeten weten wat het verhaal is achter het Peerd van ome Loeks.” Foto: Andor Heij

Lokale geschiedenis in het onderwijs aanbieden
De fractie van de VVD diende een motie in om in het onderwijs meer aandacht te hebben voor de lokale en regionale geschiedenis. De partij noemt het belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld weten wat het verhaal is achter het Peerd van Ome Loeks. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs liet in de beantwoording weten enthousiast te zijn. Ze liet wel weten dat het staat of valt met het enthousiasme vanuit het onderwijs. Heel concreet liet Bloemhoff weten dat er een onderzoek komt. De motie werd door een ruime meerderheid aangenomen.

Belastingvoordeel voor restaurants met plantaardige maaltijden
Niet alle moties konden op steun rekenen. Zo wilde de Partij voor de Dieren er voor zorgen dat restaurants die vooral vegetarische en plantaardige maaltijden serveren, korting krijgen op de precariobelasting die zij af moeten dragen aan de gemeente. Zij zouden dan geen belasting hoeven te betalen voor het terras dat ze voor hun zaak hebben staan. Wethouder Berndt Benjamins (D66) van Financiën, die voor het eerst in zijn carrière een gemeentebegroting verdedigde, ontraadde de motie omdat de uitwerking volgens hem heel ingewikkeld zou worden. Want wat is precies plantaardig? De motie kon uiteindelijk ook niet op een meerderheid rekenen.

Isolatiefonds
De SP diende een motie in om een isolatiefonds op te richten. In dit fonds moet 17 miljoen euro gestoken worden waarmee iedereen gelijke kansen krijgt om zijn of haar woning te isoleren. Wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Energie ontraadde de motie omdat er volgens hem al genoeg potjes zijn waarmee woningen geïsoleerd kunnen worden. De wethouder somde vervolgens diverse maatregelen op die leiden tot tientallen euro’s winst op jaarbasis. SP-raadslid Daan Brandenbarg: “Het is een prachtige lijst, maar ik wil dat mensen honderden euro’s op jaarbasis kunnen bezuinigen. Op dit moment zijn grote isolatiewerkzaamheden alleen mogelijk voor mensen die er het geld voor hebben. Daarom stellen wij een isolatiefonds voor waarmee dit voor iedereen mogelijk wordt.” De motie kon uiteindelijk niet op een meerderheid rekenen.