D66 stemt op congres in met Deltaplan voor het Noorden: “Stevige aanmoediging voor Lelylijn”

nieuws
Een hogesnelheidstrein op het station van Luik-Guillemins. Foto: Rob Dammers - Liège-Guillemins ICE 3M 4610 naar Köln - Frankfurt Main, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52617592

Een stevige aanmoediging voor de realisatie van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Zo omschrijven D66-politici de brede steun zaterdag voor het Deltaplan voor het Noorden.

Zaterdag vond het partijcongres van D66 plaats. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat online. Eén van de punten op de agenda was een motie die de fractie van de Tweede Kamer oproept om het Deltaplan voor het Noorden te omarmen. Dit plan behelst onder andere de realisatie van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid van de stemmen.

Joey Koops: “Bevestiging van onze inzet”
Lijsttrekker Joey Koops van D66 bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Emmen laat weten blij te zijn: “Bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben Wim van Wegen, Tom Rustebiel en ik tekstvoorstellen ingediend waarmee we de Nedersaksenlijn in het verkiezingsprogramma hebben gekregen, wat een primeur was, en de positie van de Lelylijn als speerpunt hebben verstevigd. Deze motie is daarmee voor ons een bevestiging van onze inzet.”

Wim van Wegen: “Unieke kans”
Wim van Wegen is lijsttrekker van D66 in de gemeente Noordoostpolder: “Alle partijen aan de formatietafel hebben de Lelylijn in het regeerakkoord staan. Van D66 verwacht ik nu extra inspanning om hier harde afspraken over te maken. Met het Deltaplan voor het Noorden ligt er een unieke kans om de drie Noordelijke provincies en Flevoland te betrekken bij het oplossen van de uitdagingen waar Nederland voor staat, en wordt politiek Den Haag uitgedaagd om verder te kijken dan de Randstad reikt.”

Tom Rustebiel: “Groningen op een duurzame manier ontsluiten”
Tom Rustebiel, D66-lijsttrekker in Groningen, sluit zich aan bij de woorden van Van Wegen: “Met het Deltaplan voor het Noorden kunnen we Groningen op een duurzame manier ontsluiten. Niet alleen met de Randstad, minstens zo belangrijk is het voor de noordelijke economie dat Heerenveen, Drachten en Emmen verbonden worden per spoor. Langs het spoor kunnen we een groot deel van onze woningbouwopgave realiseren.”

Motie grensoverschrijdende samenwerking
De Lelylijn is een voorgestelde Nederlandse hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen met in elk geval stations in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. De Nedersakselijn is een voorgestelde rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen en Enschede via Emmen. Naast de motie over het Deltaplan voor het Noorden is ook een motie aangenomen omtrent intensivering van grensoverschrijdende samenwerking op het D66-congres. Dit was een andere wens uit het Noorden.