CDA Groningen wil inzicht in reistijden naar testlocatie

nieuws
Foto: Publiek Domein

Als het aan de Statenfractie van het CDA ligt, gaat de provincie Groningen onderzoeken of iedere Groninger op redelijker wijze binnen dertig minuten bij een corona-testlocatie kan zijn. De fractie dient deze vraag dinsdag schriftelijk in bij het college van Gedeputeerde Staten.

Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat veel Nederlanders zich niet laat testen bij klachten of thuisblijft bij symptomen. Nu het belang van ‘testen bij klachten’ tijdens de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag opnieuw nadrukkelijk werd benadrukt, wil de Statenfractie van het CDA Groningen er alles aan doen om de ‘testbereidheid’ in onze provincie op peil te houden en te vergroten.

“De reistijd van en naar een testlocatie kan een rol spelen in het besluit van iemand om zich niet te laten testen. Daarom willen wij dat in kaart wordt gebracht of er Groningers zijn die onevenredig ver moeten reizen” aldus Robert de Wit. De provinciale Statenfractie van het CDA Groningen wil de reistijd naar testlocaties in onze provincie behapbaar houden. De Wit: “We kijken hierbij naar het eerder geopperde ‘binnen dertig minuten reistijd’ – streven van het ministerie van VWS.”

Deel dit artikel: