Vergoedingsregeling voor schone Drentsche Aa verlengd

nieuws

Het Waterbedrijf Groningen en LTO Noord verlengen de vergoedingsregeling voor 45 boeren en tuinders die helpen de Drentsche Aa schoon te houden. De beek is een belangrijke bron voor drinkwater.

De vergoedingsregeling wordt met vier jaar verlengd. De regeling dient ter compensatie van inkomensderving en extra onderhoudskosten. Dat zorgt niet alleen voor schoner water, maar ook voor biodiversiteit langs de waterkant. De boeren zorgen er namelijk voor, een strook grond van vier meter langs de oevers van de beek niet agrarisch te bewerken en minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Daardoor ontstaan er kruiden- en bloemrijke buffers en wordt regen- en grondwater vastgehouden voor gewassen op het land.

“Het oppervlaktewater dat we bij De Punt innemen, zuiveren we tot schoon en betrouwbaar drinkwater voor zo’n 200.000 mensen”, zegt Riksta Zwart, directeur/bestuurder van Waterbedrijf Groningen. “Dat geeft wel aan hoe belangrijk de Drentsche Aa als bron van drinkwater is. En wat er niet in gaat qua vervuiling, hoeven we er ook niet uit te zuiveren.”