Onderzoek: ‘Intimidatie en pesten wijdverspreid op RUG’

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Ondanks het feit dat er nog geen grote, spraakmakende gevallen bekend zijn geworden, concludeert de Young Academy (YAG) van het Groningse onderwijsinstituut dat intimidatie en pesten wijdverspreid zijn op de Rijksuniversiteit Groningen. Het rapport daarover, getiteld ‘Intimidatie op de Rijksuniversiteit Groningen’, werd donderdag door de universiteit naar buiten gebracht.

De 26 ondervraagde (oud-) medewerkers van de universiteit spreken over machtsmisbruik, discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, religieuze overtuiging, ras en andere factoren. Ook vindt er volgens de respondenten wetenschappelijke sabotage plaats op de universiteit.De impact van deze ervaringen op slachtoffers is enorm”, zo schrijft de YAG. Het rapport concludeert dan ook dat “zelfs aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar tot nu toe geen spraakmakende gevallen bekend zijn geworden, ernstige gevallen van intimidatie voorkomen die meestal onder de radar blijven.”

De werkgroep concludeert dat ook dat de universiteit een aantal rigoureuze veranderingen moet doorvoeren, zodat dit gedrag tegen wordt gegaan. Zo wil de YAG dat de klachtenprocedures worden herzien. Ook moeten slachtoffers van pesterijen en intimidatie minder afhankelijk worden van de daders, zodat ook ‘vergeldingsacties’ worden voorkomen. Daarnaast wil de YAG dat faculteitsbesturen aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke gedragingen en dat er niet meer wordt ‘bemiddeld’ met de slachtoffers om klachten in te trekken.

Het bestuur van de Universiteit benadrukt in een reactie dat het actie gaat ondernemen, die ervoor moeten zorgen dat slachtoffers van intimidatie en discriminatie effectief worden ondersteund. “Een veilige universitaire gemeenschap vereist niet alleen voortdurende aandacht en bewustzijn van ons allemaal, maar ook open communicatie. “Het Bestuur benadrukt dat zij samen met de Young Academy Groningen, universiteitsraad, faculteiten en andere betrokkenen zal blijven werken aan het voorkomen van ervaringen zoals die in het rapport worden beschreven”, zo schrijft de Rijksuniversiteit.

Deel dit artikel: