Lagere waterschapsbelasting voor veel inwoners en bedrijven in Hunze en Aa’s

nieuws
foto: André Huitenga

Inwoners en bedrijven in het gebied van Waterschap Hunze en Aa’s gaan volgend jaar iets minder waterschapsbelasting betalen in vergelijking met het afgelopen jaar. Dat is dinsdag door het waterschap bekendgemaakt.

Het waterschap presenteerde dinsdag het begrotingsvoorstel. Daar uit blijkt dat grondbezitters als agrariërs en natuurterreinbeheerders volgend jaar wel iets meer gaan betalen. In het begrotingsvoorstel stijgen de belastingopbrengsten van ongeveer 88 miljoen euro naar 88,5 miljoen euro. Deze stijging is lager dan de inflatie van 2,0 procent waarmee in deze begroting rekening is gehouden. Desondanks valt voor veel inwoners de waterschapsbelasting lager uit. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal woningen en bedrijfspanden, een correctie op de forse stijging van de WOZ-waardes in 2021 en lagere kosten voor de inning van belastingen.

Uit de begroting blijkt ook dat er volgend jaar flink geïnvesteerd gaat worden. In totaal gaat het om zeventien miljoen euro voor verschillende projecten. Zo krijgt de rioolwaterzuivering in Gieten een fosfaatverwijderingsinstallatie. In de rioolwaterzuiveringen in Scheemda en Assen worden de warmtekrachtkoppelingen vervangen. Daarnaast gaat men volgend jaar verder met de versterking van boezemkades, onder andere bij de Tusschenklappenpolder. Ook gaat er geïnvesteerd worden in de ICT.

Het begrotingsvoorstel moet nog wel beoordeeld worden door het algemeen bestuur. Dit gaat op 17 november gebeuren.