Groninger Belang vraagt opheldering over eerlijke verdeling gemeentefonds

nieuws
Foto Andor Heij

De fractie van Groninger Belang in de Provinciale Staten vraagt opheldering van het Provinciebestuur over een eerlijke verdeling van het gemeentefonds. Dinsdag presenteerde de Raad voor het Openbaar Bestuur, de ROB, een rapport waarin het geen spaan heel laat van de herijking van het gemeentefonds.

De herijking blijkt namelijk door te schieten ten gunste van grotere gemeenten en benadeelt kleinere gemeenten. Grootste probleem is volgens de ROB de manier waarop de financiële positie van inwoners en gemeenten wordt berekend. Dit gaat ten koste van vooral kleine kleine gemeenten die veel inwoners hebben met grote sociale problemen. Verschillende gemeenten gaan er maximaal zestig euro per inwoner op achteruit. Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken, die van de ROB een tik op de vingers krijgt, moet er voor zorgen dat de schade de komende jaren beperkt blijft tot 15 euro per inwoner per jaar.

Het Groninger Belang stelt dat de schade voor Groningse gemeenten op kan lopen tot enkele miljoenen per jaar. Een half jaar geleden kwam de partij ook al in actie toen er met een motie werd opgeroepen om samen met de Vereniging van Groninger gemeenten in verzet te komen tegen de plannen van Ollongren, en om te pleiten voor een eerlijke verdeling van het fonds. Die motie werd toen aangenomen. De partij wil nu van het Provinciebestuur weten wat er precies gedaan is om een financiële strop voor de meeste Groninger gemeenten te voorkomen. “Welke acties zijn er concreet genomen om de belangen van de Groninger gemeenten te behartigen”, vraagt de fractie zich af.

Deel dit artikel: