Gemeenteraad pleit voor Gerrit Krolbrug van 4,5 meter hoog: “Democratie wordt ernstig geschaad”

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De nieuwe Gerrit Krolbrug krijgt een hoogte van 4,5 meter. De coalitiepartijen in de Groningse gemeenteraad stemden voor het voorstel van het Stadsbestuur. De oppositie stemde volledig tegen.

Om de Gerrit Krolbrug te vervangen lagen er drie varianten op tafel. Rijkswaterstaat wil graag een brug van 5,5 meter hoogte, het Stadsbestuur een brug van 4,5 meter en omwonenden hebben met de bewonersvariant een 3 meter-variant op tafel gekregen. Voor de bewonersvariant is een petitie opgestart die door ruim 5.500 mensen is ondertekend. Deze variant wordt tevens gesteund door verschillende belangenorganisaties, waaronder de Fietsersbond.

PvdA: “Weggebruiker het beste gebaat bij 4,5 meter”
“Het aantal brugopeningen gaat met een brug van 4,5 meter aanzienlijk naar beneden”, vertelt raadslid Tessa Moorlag van de ChristenUnie. “Een brug van 4,5 meter vinden wij daarom acceptabel, wel vinden we het belangrijk dat de helling zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt.” Raadslid Rik van Niejenhuis van de PvdA vertelt dat met een brug van 4,5 meter mensen vaker kunnen doorfietsen. “De mening en de punten die door het bewonerscomité zijn aangedragen hebben wel zwaar meegewogen in ons besluit. Een petitie met zoveel handtekeningen, daar hoort ook een stevig verhaal bij. Toch denken wij, ondanks alle mitsen en maren, dat een weggebruiker het beste gebaat is bij 4,5 meter.”

100% Groningen: “Weggebruikers moeten zware prijs betalen”
Fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV is kritisch: “De democratie wordt hier ernstig geschaad. Er ligt een petitie op tafel met een duidelijke boodschap waar niet naar geluisterd wordt.” Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren: “De voordelen van een 4,5 meter brug zijn flink verdund, de nadelen erg realistisch. Wij zijn erg teleurgesteld in de coalitiepartijen.” Hans Moerkerk van 100% Groningen: “Voor iets minder brugopeningen moeten weggebruikers een zware prijs betalen. Er zijn ontzettend veel handtekeningen opgehaald. Wij vinden dat de raad zich wel erg makkelijk schikt aan de wensen van Rijkswaterstaat.”

Moties
De coalitiepartijen zijn niet helemaal doof. Door middel van verschillende moties willen ze er voor zorgen dat het aantal brugopeningen beperkt blijft. De moties liggen op tafel omdat oppositiepartijen en het bewonerscomité melden dat een hogere brug helemaal niet voor minder brugopeningen zorgt. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer krijgt daarom de opdracht om in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om onnodige brugopeningen te voorkomen.

Wethouder Broeksma: “Minister is erg begaan met het onderwerp”
Of de definitieve Gerrit Krolbrug 4,5 meter hoog wordt is nog geen beklonken zaak. De gemeenteraad heeft woensdagavond een advies gegeven. Het is uiteindelijk aan de minister van Verkeer en Infrastructuur die een beslissing neemt. De nieuwe brug moet over vijf jaar klaar zijn. In de tussentijd moet er een tijdelijke brug komen. Rik van Niejenhuis van de PvdA: “De tijdelijke brug, waar blijft die? Is daar al meer duidelijkheid over?” Wethouder Broeksma zegt daarop dat hij woensdag nog overleg heeft gehad met de minister: “Zij is erg begaan met het dossier. Ze is echter nog maar kort in dienst als minister, maar het heeft haar hoogste prioriteit, dat geldt overigens voor alle bruggen op de hoofdvaarroute.” Van Niejenhuis: “Het is mooi dat de minister begaan is. Maar betekent dit dat we over twee maanden dit gesprek weer moeten voeren?” Broeksma zegt er bij de minister op aan te dringen dat er snel een tijdelijke brug komt.