“Dat RuG ernstig tekort schiet bij afhandeling klachten over intimidatie en discriminatie is geen verrassing”

nieuws
foto: Bob de Vries

Geen verrassing. Dat is de reactie van De Vrije Student na publicatie van het rapport van Young Academy Groningen. De SOG wil samen met de RuG kijken naar een oplossing.

Uit het rapport blijkt dat de afhandeling van klachten over pesten, intimidatie en discriminatie binnen de Rijksuniversiteit Groningen ernstig tekort schiet. Men baseert zich op een onderzoek onder 26 stafleden. Zij kregen te maken met machtsmisbruik, allerlei vormen van discriminatie en sabotage van hun wetenschappelijk onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de slachtoffers de schuld krijgen, het zwijgen wordt opgelegd en dat men met trauma’s achterblijft. Young Academy stelt dat de huidige klachtenprocedure van de RuG niet werkt. Klagen leidde tot wraak en de daders worden beschermd door hun leidinggevenden. “Waar daders worden beschermd en slachtoffers gestraft, ontstaat geleidelijk aan een angstcultuur, die slachtoffers en anderen in steeds grotere angst en wanhoop achterlaat”, aldus de onderzoekers.

De Vrije Student: “Niet verbaasd”
“Mijn eerste reactie is dat ik niet verbaasd ben dat dit gebeurd”, vertelt fractievoorzitter Marie-Cecile Hatzmann van De Vrije Student. “Onlangs is binnen de universiteitsraad het Sexual Harassment besproken, een belangrijk document in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Dit onderwerp werd weggewuifd met de woorden, we gaan dit bespreken met de gemeente Groningen. Op vervolgvragen hoe dit aangepakt zou worden kwam het College van Bestuur niet met voorbeelden wat er aan gedaan zou gaan worden.”

Hatzmann is desalniettemin geschrokken. “Je wilt dat er op de universiteit een veilig leef- en werkklimaat is, waar iedereen in alle veiligheid zich kan ontwikkelen. En dat is er nu niet. En dat is ernstig. Als partij zijn wij ook in andere steden actief. Als ik met mijn collega’s in Utrecht en Amsterdam praat, dan kan ik niet anders concluderen dat wij in Groningen heel erg achterlopen op dit gebied. We hebben dit ook aanhangig gemaakt in de universiteitsraad, en dan wordt het weggelacht. Dan wordt er gezegd dat het allemaal heel goed gaat. Nou, dat zien we nu.”

SOG: “Pesten, intimidatie en bedreiging is niet vanzelfsprekend”
Johannes Hütten is fractievoorzitter van de Studentenorganisatie Groningen, de SOG. “Wij zijn blij dat dit nieuws naar buiten komt”, reageert Hütten. “Wij zijn geschrokken, maar we zijn vooral verbaasd dat de aantallen zo hoog liggen.” Als partij zijn wij al een hele tijd bezig met sociale veiligheid, naar aanleiding van een eerder rapport van Amnesty International. Wij vinden dat er intern onderzoek moet plaatsvinden binnen de RuG. Pesten, intimidatie, bedreiging is niet vanzelfsprekend, en moet structureel worden aangepakt. Daar willen we heel graag samen met de Rijksuniversiteit naar kijken, en daar samen een oplossing voor te gaan bedenken.”

Wel denkt Hütten dat het probleem groter is dan alleen de RuG. “Op dit onderwerp rust in de samenleving een groot stigma. En het is groter dan de universiteit. Het is een probleem in de samenleving. Daarom is het ook goed dat dit naar buiten komt, zodat de discussie, de dialoog, op gang komt, zodat dit gedrag aan de kaak kan worden gesteld.”

De reactie van Lijst Calimero volgt op een later moment.