‘Afhandeling van klachten over pesten, intimidatie en discriminatie binnen RuG schiet ernstig tekort’

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De afhandeling van klachten over pesten, intimidatie en discriminatie binnen de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een rapport van Young Academy Groningen. Dat meldt de NOS.

Bij de uitspraken baseert men zich op een onderzoek onder 26 stafleden. Zij kregen te maken met machtsmisbruik, allerlei vormen van discriminatie en sabotage van hun wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de daders, op een uitzondering na, mannen waren, dat ze op een uitzondering na de Nederlandse nationaliteit hebben en dat ze in alle gevallen leidinggevende van het slachtoffer waren. Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffer de schuld krijgen, het zwijgen wordt opgelegd en dat men met trauma’s achterblijft.

Huidige klachtenprocedure werkt niet
De werkgroep geeft aan dat het onderzoek niets zegt over hoe vaak medewerkers van de RuG te maken krijgen met pesten, intimidatie of discriminatie. Wel durft men te zeggen dat de huidige klachtenprocedure niet werkt. Klagen leidde tot wraak en de daders werden gedekt door hun leidinggevenden, die ook de Nederlandse nationaliteit hebben. “Waar daders worden beschermd en slachtoffers gestraft, ontstaat geleidelijk aan een angstcultuur, die slachtoffers en anderen in steeds grotere angst en wanhoop achterlaat”, aldus de onderzoekers.

RuG: “Beleid wordt aangescherpt”
De RuG laat in een reactie aan de NOS weten het te betreuren dat collega’s met onbehoorlijk gedrag te maken hebben gekregen. Enkele jaren geleden is een zerotolerancebeleid ingevoerd. “Het spijt ons zeer dat ondanks deze inspanning medewerkers nog steeds met ongewenst gedrag te maken kregen.” De RuG laat weten dat het beleid wordt aangescherpt. Zo komt er een ombudsman, gaan er mensen getraind worden om ongepast gedrag in een vroeg stadium aan te pakken en komen er op alle faculteiten gesprekken over pesten en discriminatie.