Wie volgt Johan Remkes op als RvT-voorzitter bij het Groninger Museum?

nieuws
Foto: Martijn Beekman / Gemeente Den Haag

In december van dit jaar stopt Johan Remkes als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) bij het Groninger Museum. Daarom begint het museum deze maand met de wervingsprocedure voor een opvolger voor Remkes.

De nieuwe voorzitter gaat, samen met zes andere leden, toezicht houden op de directie en de algemene gang van zaken binnen het Groninger Museum. De RvT stelt beleid van het museum vast, ziet toe op de uitvoering ervan, evenals op de financiën van het museum. Daarnaast fungeert het orgaan als klankbord en geeft advies.

De nieuwe voorzitter gaat leiding geven aan het bestuursorgaan, bestaande uit oudgedienden Nathalie de Vries en Sander Prinsen en een aantal relatieve nieuwkomers: Agnes Koops, Elmer Sterken, Cathy Jager en Charlotte Wekker.