Steeds minder rokers en overmatige drinkers in Groningen

nieuws
Foto: Dids (via pexels.com)

Het percentage volwassen Groningers dat rookt is afgenomen tot 20 procent. En één op de zeven volwassenen drinkt overmatig alcohol. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor 2020 van GGD Groningen.

In de Gezondheidsmonitor zijn eind vorig jaar een kleine 13 duizend Groningers bevraagd over hun leefstijl, gezondheid en welzijn. Bijna de helft van de Groningers heeft één of meer chronische ziekten of aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk of diabetes. Dat is een kleine toename ten opzichte van 2016. Toch vindt 78 procent van de Groningers dat zij een goede gezondheid hebben.

Het percentage rokende volwassenen is fors gedaald: van 38 procent in 1998 tot 20 procent in 2020. Onder de jongvolwassenen (18 – 34 jaar) rookt nog 27 procent. Van alle Groningers drinkt 17 procent overmatig alcohol. Dat betekent meer dan 14 glazen per week voor mannen en meer dan 7 glazen per week voor vrouwen. Het overmatig alcoholgebruik is de laatste tien jaar wel afgenomen.

Het percentage Groningers dat gevoelens van eenzaamheid heeft is de afgelopen tien jaar gestegen van 37 procent naar 47 procent. Van de Groningers zegt zelfs 11 procent zich zeer eenzaam te voelen. Dat heeft volgens de GGD mede te maken met de coronacrisis.