Provincie investeert kwart miljoen in extra toezicht in natuurgebieden

nieuws
Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten kijkt over De Onlanden. Foto: Sebastiaan Scheffer

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal bezoekers van natuurgebieden sterk toegenomen. Dat zorgt ook in Groningen voor meer overlast en daarom trekt de provincie 250.000 euro uit voor extra toezicht en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

Verstoring door loslopende honden en wandelaars en fietsers die van de paden afgaan zorgen voor veel ergernis en daarom hoop de provincie met extra toezicht, samen met de natuurorganisaties, de kwetsbare natuur beter te beschermen.

Het bedrag voor extra toezicht en handhaving is bedoeld voor een periode van twee jaar. Het geld wordt verdeeld onder de  Stichting Het Groninger Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van deze terreinbeherende organisaties werken samen met de BOA’s die de provincie Groningen in dienst heeft.