Ontwerpbegroting gemeente: meer OZB, minder afvalheffing, duurdere graven en parkeervergunningen

nieuws
Foto via Pixabay

Met de bekendmaking van de ontwerp-gemeentebegroting voor 2022 volgt ook een verandering in de belastingtarieven voor Groningers. De tarieven worden veelal opgeschroefd, maar de afvalstoffen- en rioolheffing gaan omlaag.

Onroerendzaakbelasting

De OZB ondergaat volgend jaar gemiddeld een stijging. De eigenarenbelasting voor woningen daalt naar 0,1634 procent van de WOZ-waarde, de belasting voor niet-woningen stijgt naar  0,5644 procent en de gebruikersbelasting voor niet-woningen stijgt naar 0,4543 procent van de WOZ-waarde.

De OZB-vrijstelling voor basisscholen wordt uitgebreid met een vrijstelling voor scholen voor voortgezet onderwijs. De vrijstelling voor basisscholen is een efficiencymaatregel die het onnodig rondpompen van geld voorkomt.

Afvalstoffenheffing, hondenbelasting en grafrechten

De afvalstoffen- en de rioolheffing dalen met respectievelijk 1,92 proent en 0,81 en procent. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Verder wordt voorgesteld de tarievenstructuur voor de gemeentelijke begraafplaatsen te herzien en de begrafenisrechten met 8,67% te verhogen. Bij deze rechten moet worden opgemerkt dat de kosten per begraafplaats erg verschillen.

Per saldo stijgen de woonlasten met 0,85 procent.

Precario, havengeld, marktgeld en duurdere parkeervergunningen

Op de tarieven van de precariobelasting, brug- en havengeld marktgeld en parkeervergunningen is een inflatiecorrectie van 1,8 procent toegepast. Parkeervergunningen in de binnenstad worden daarnaast 15 euro per jaar duuder. Daarbuiten gaan deze tarieven met vijf euro omhoog.

Horecaleges, terrasvergunningen, en de leges voor een vergunning voor seksbedrijven en de Huisvestingswet worden opgetrokken naar het niveau van volledige kostendekking. Bij de horecaleges en de kosten voor een terrasvergunning gebeurt dit in drie jaarlijkse stappen, omdat deze sectoren zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

Meer veranderingen

Een overzicht van alle voorgestelde veranderingen is hier te vinden.