Gemeenteraadsfracties bezorgd en verrast om plannen woningbouw Woldwijk Ten Boer

nieuws
Foto: google maps

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie zijn verrast en bezorgd om de plannen die de gemeente Groningen heeft met de Woldwijk in Ten Boer.

De Woldwijk is een coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer. Een onderdeel hiervan is een project voor woning- en gemeenschapsbouw, waarbij verschillende vormen van ruimtelijke ontwikkeling hand in hand gaan met intensieve participatie, zelf-regie en het loslaten van regelgeving. Woldwijk heeft enkele jaren geleden een samenwerkingsovereenkomst hierover gesloten met de gemeente Ten Boer. Twee weken geleden ontvingen aanwonenden ineens een brief van de gemeente over planideeën voor Woldwijk. De gemeente heeft voor het gebied woningbouwplannen.

Duurzame initiatieven
In het kader van Woldwijk hebben diverse maatschappelijke en duurzame initiatieven het licht gezien. Zoals een zelfpluktuin, een duurzaamheidsmarkt en er is een compleet dak van een boerderij vol met zonnepanelen gelegd. Daarnaast zijn op het terrein wisselwoningen gebouw voor mensen die tijdelijk hun huis uit moeten vanwege de noodzakelijke versterking van hun woning.

Vraagtekens
De fracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie juichen in principe het bouwen van meer wisselwoningen toe, maar ze hebben grote vraagtekens bij de manier waarop dit gebeurt. De partijen vinden dat het Stadsbestuur duidelijkheid moet geven en transparant moet zijn in de plannen, en hierin moet gaan samenwerken met Woldwijk. Daarnaast willen de partijen weten of het Stadsbestuur zich nog steeds kan vinden in de doelstellingen zoals die indertijd bij de samenwerkingsovereenkomst zijn geformuleerd. Daarnaast willen de partijen dat er een reflectie plaatsvindt op de manier waarop met de Woldwijk en omwonenden is gecommuniceerd.