Gemeentelijke subsidie voor groene daken is nu echt op

nieuws
Foto: Pim van Tend via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen dit jaar geen aanvraag meer doen voor subsidie op het aanleggen van een groen dak. Volgens de gemeente is alle beschikbare subsidie inmiddels vergeven.

Inwoners, bedrijven en instellingen konden vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen voor het vergroenen van hun daken. Het college stelt hiervoor jaarlijks een maximaal subsidiebedrag vast.

“Vanwege het grote aantal aanvragen was dit jaar het plafond al voor de zomer bereikt, waarna het aanvraagloket werd gesloten. Bij de behandeling van de rekening 2020 hebben wij u toegezegd het plafond te verhogen en het loket weer open te stellen”, aldus wethouder Isabelle Diks.

Het plafond is vervolgens met 100.000 euro verhoogd, maar inmiddels is ook dit nieuwe plafond al bereikt. Diks: “Daarom heeft college nu besloten het aanvraagloket voor dit jaar te sluiten. Nieuwe aanvragen kunnen na de jaarwisseling weer worden ingediend.”