Gaswinning Groningenveld naar 3,9 miljard kuub in laatste ‘reguliere’ gasjaar

nieuws
Foto: Pexels

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat heeft bepaald dat de NAM, tot 1 oktober volgend jaar, 3,9 miljard kubieke meter aardgas mag winnen uit het Groningenveld. Daarmee handelt Blok in lijn met het advies van de Gasunie.

Het gaat om een maximale gashoeveelheid ineen wat temperatuur betreft gemiddeld jaar. De 3,9 miljard kuub ligt ver onder het niveau van 11,2 miljard kuub, die drie jaar terug was voorzien. Daarnaast is het ongeveer een halvering ten opzichte van het winningsniveau voor het huidige gasjaar. Na oktober volgend jaar wordt het Groningenveld alleen nog gebruikt als  reservemiddel bij extreem koude winter of grote leveringsproblemen, een situatie die volgens het Kabinet zo kort mogelijk moet gaan duren.

Blok spreekt over een ‘historisch moment’: “Dit is het laatste jaar dat we nog ‘gewoon’ gas uit Groningen halen. Het stoppen van de gaswinning zorgt ervoor dat de belangrijkste oorzaak verdwijnt van de aardbevingen. En dat is de enige manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat de Groningers net zo veilig kunnen wonen als mensen in de rest van het land.”

Winning 1,5 miljard kuub per jaar blijft nodig na 2022

Het is nodig om een minimale hoeveelheid gas te blijven winnen uit het Groningenveld, zo stelt het Ministerie van Economische Zaken. Dat komt neer op ongeveer 1,5 miljard kuub per jaar. Op deze manier kan de productie weer worden opgestart en blijft het materieel bruikbaar, in het uitzonderlijke geval dat dat nodig is

‘Groningenveld kan helemaal dicht als gasopslag bij Grijpskerk er komt’

Volgens het ministerie is één manier om het Groningenveld eerder definitief te sluiten, en dus ook niet meer als reserve te gebruiken, het in gebruik nemen van de gasopslag Grijpskerk voor de opslag van zogenaamd laagcalorisch gas. Minister Blok wil dat echter alleen doen als het veilig kan en het geen extra risico’s meebrengt voor de omgeving van de gasopslag. Het Staatstoezicht op de Mijnen moet daar  een advies over gaan geven, zodra de NAM een opslagplan heeft ingediend.

Deel dit artikel: