Acteursopleidingen Stad en Leeuwarden gaan nauw samenwerken

nieuws
Foto via Noorderpoort

Vanaf dit studiejaar werken de acteursopleidingen van ROC Noorderpoort uit Groningen en het Friesland College in Leeuwarden samen. Doel van deze samenwerking is om de student kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden, ook nu bij diverse artiestenopleidingen minder studenten welkom zijn.

In een nieuw akkoord bevestigden Wim van de Pol en Carlo Segersover, bestuursvoorzitters van respectievelijk Noorderpoort en het Friesland College, de verdeling van het maximum van in totaal 125 opleidingsplaatsen over de drie leerjaren in beide provincies. Dit maximum is eerder vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, in overleg met de MBO Raad. Met de nauwe samenwerking moet de acteursopleiding bereikbaar blijven voor studenten in Noord-Nederland en tegelijkertijd zo optimaal mogelijk aansluiten op de noordelijke arbeidsmarkt.

Door gebruik te maken van onder meer elkaars personeel blijft de mbo-opleiding Acteur in Leeuwarden en in Groningen op een toekomstbestendige manier behouden, zo stelt Johan Weerts, directeur van Noorderpoort: “Mooi dat we hierin elkaar hebben gevonden. We vinden het belangrijk dat de toekomstige student dichtbij huis de kans krijgt om zijn passie te volgen en daarmee uiteindelijk aan het werk te gaan. Vanuit de cultuursector is de wens om goed opgeleide studenten af te leveren voor het Noorden. Deze samenwerking is een hele goede stap in die richting.”

Deel dit artikel: