Ambtenaren krijgen cursus in begrijpelijk schrijven

nieuws
Foto: Andrew Neel via Pexels.com

De Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC is bezig met een online tour door Nederland. Op donderdag 2 september zijn zij virtueel actief in de provincies Groningen en Friesland.

De twee stichtingen houden die middag een inspiratiesessie voor ambtenaren die zich bezighouden met laaggeletterdheid en communicatie. Het doel is om de communicatie van de overheid begrijpelijker en toegankelijker te maken. In Nederland is zo’n 12 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of smartphone.

Geke van Velzen, directeur van de Stichting Lezen en Schrijven: “De teksten van de overheid zijn nog steeds te moeilijk. Daar kan en moet nog een hoop verbeterd worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daar is heldere overheidscommunicatie voor nodig. In een interactieve workshop laten we onder meer de deelnemers kennismaken met eenvoudig schrijven.”