Vier miljoen euro subsidie voor seizoensopslag van WarmteStad

nieuws

De provincie en de gemeente Groningen stellen ieder twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt.

Duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan met deze investering straks ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden naar de nieuwe warmtecentrale op Zernike. Daardoor kunnen straks 1500 woningen in het noordwesten van de stad duurzaam verwarmd worden. De aanleg van de seizoensopslag en de leiding tussen de opslag en de warmtecentrale gaat volgend jaar van start.

De provincie en gemeente Groningen stimuleren de ontwikkeling van vernieuwende warmteprojecten omdat ze voorop willen lopen bij het gebruik van duurzame energie. Voor het warmtenet in de gemeente Groningen worden verschillende duurzame bronnen ingezet, waaronder restwarmte van datacenters in de buurt. Daarnaast is er een plan om zonnewarmte als duurzame warmtebron te gebruiken op het voormalig slibdepot in Dorkwerd. De meeste zonnewarmte wordt in de zomer gewonnen, maar is vooral op koude winterdagen nodig. Daarom gaat WarmteStad deze warmte opslaan op een diepte van 175 meter.

In de toekomst worden met het warmtenet meer dan 10 duizend huishoudens, instellingen en bedrijven uit het noordwesten van de stad duurzaam verwarmd. Het leidingnetwerk met heet water is inmiddels meer dan vier kilometer lang en wordt dit jaar verder uitgebreid in Selwerd. Vanaf volgend jaar worden vanaf Paddepoel ook verbindingen naar Vinkhuizen en Kostverloren gelegd.