Sanering vuilstort Woltersum pakt één miljoen euro duurder uit

nieuws

De sanering van de voormalige vuilstort in Woltersum pakt ruim een miljoen euro duurder uit dan voorzien. Dat heeft het college van B & W eind vorige week laten weten aan de gemeenteraad.

Volgens het gemeentebestuur is er tijdens de werkzaamheden meer gevaarlijk afval en verontreinigde grond aangetroffen. “Uitgangspunt van dit project was om het gehele vervuilde gebied te saneren8, zo schrijft het gemeentebestuur. “Op grond daarvan is er voor gekozen om ook deze grond af te graven. Dit heeft tot meerkosten geleid.”

De gemeentelijke bijdrage gaat daarmee omhoog van 3,2 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro. De raad stelt voor om de meerkosten te dekken via de Algemene reserve. Het geld is volgens B & W goed besteed: “Er is een flinke verbetering gerealiseerd van de gezondheid en leefbaarheid van de omwonenden. Zij zullen tevreden en opgelucht zijn dat na ruim 50 jaar de voormalige vuilstort is weggehaald. Ook de zorgen van mogelijke effecten van verontreiniging op de bedrijfsvoering van agrariërs in de omgeving is met de sanering verdwenen.”

De vuilstort, een voormalig openluchtzwembad, was vanaf medio jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil, bedrijfsafval en gevaarlijk afval. De provincie heeft begin jaren tachtig de stort voorzien van een waterdichte afdekking en drainagesysteem. Toen bleek dat er gevaarlijke stoffen voorkwamen, is besloten tot sanering. Daarvoor is 7,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door de voormalige gemeente Ten Boer, de provincie Groningen en de gemeente Groningen.

Deel dit artikel:
Adverteren?