Hoogste risiconiveau blijft in Groningen van kracht

nieuws
Foto Jelmer Wijnstra

In de veiligheidsregio Groningen blijft het hoogste risiconiveau van kracht. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de risicokaart.

Bij het inkleuren van deze kaart wordt er gekeken naar het aantal besmettingsgevallen en het aantal ziekenhuisopnames. Op basis daarvan blijft Groningen op het hoogste risiconiveau staan. In de afgelopen week ging het in Groningen om 188 positieve testen per 100.000 inwoners en 39,3 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners. Met deze cijfers gaat het om het inschalingsniveau ‘zeer ernstig’. De situatie wordt op 4 augustus opnieuw beoordeeld.

In andere regio’s is er wel het één en ander veranderd. Zo zijn de veiligheidsregio’s Friesland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid en Limburg-Noord afgezwakt van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. Het aantal positieve testen is er zo sterk gedaald dat ze niet langer in het hoogste risiconiveau vallen. De regio’s voegen zich daarmee bij Drenthe die al op ‘ernstig’ stond. In Zeeland is sprake van een omgekeerde weg. Daar is de situatie juist ‘zeer ernstig’ geworden.

Deel dit artikel: