Hardrijders in eigen woonstraat ‘met afstand’ grootste ergernis voor Stadjers

nieuws
Foto: Henk-Jan van der Klis via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Te hard rijdende auto’s in de straat zijn met afstand de grootste ergernis van Stadjers. Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen. Ruim tweederde van alle respondenten vindt het dan ook een goed idee dat het Stadsbestuur de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van Groningen grotendeels terug wil brengen naar dertig kilometer per uur.

Verdeeldheid tussen automobilisten, fietsers, voetgangers en OV’ers

Het onderzoeksbureau constateert echter wel dat naarmate respondenten vaker gebruik maken van de auto, ze het minder vaak eens zijn met de maatregel. Datzelfde geldt voor verder lopen naar een geparkeerde auto. Hoewel bijna zestig procent van de respondenten bereid is iets verder te lopen, als dat de leefkwaliteit in de straat ten goede komt, zijn autogebruikers dat vaak niet.

Regelmatige chauffeurs zien ook graag dat auto’s op hoofdwegen vaak door kunnen rijden. Daarom zien ze in het algemeen weinig in de plannen van de gemeente om het verkeer zo veel mogelijk naar de ringweg te leiden. Dat geldt met name voor bestuurders uit de wijken Noord- West, Oud-Noord en de Oosterparkwijk.

Ook zien regelmatige chauffeurs het gebruik van hubs voor verschillende vervoersmiddelen minder vaak zitten, hoewel ook hier een grote meerderheid de meerwaarde van lijkt te zien.

Veel steun voor extra fietsparkeerplekken; verdeeldheid over deelfietsen en -scooters

Ruim tachtig procent van de respondenten vindt dat er meer fietsparkeerplekken moeten komen in de gemeente. Tweederde is het  eens met de stelling dat fietsen niet meer op de stoep of het plein mogen staan, wanneer er goede fietsenstallingen bij stations of in de binnenstad zijn. Ook hier is een tegenstelling tussen fietsers en niet-fietsers. De eerste groep ziet minder in deze stelling.

Over het algemeen is er onder de jongere leeftijdsgroepen binnen de respondenten iets meer enthousiasme rondom de thema’s deelmobiliteit en
duurzaamheid. Onder de respondenten is met 34 procent weinig steun voor deelfietsen in Groningen. Bijna negentig procent vindt dat de gemeente duidelijke regels
moet stellen aan het parkeren van deelscooters en deelfietsen

Deel dit artikel: