Stadsbestuur stuurt aan op snel herstel Gerrit Krolbrug

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het Stadsbestuur dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om de Gerrit Krolbrug snel te herstellen. Bij het herstel moeten sociaal maatschappelijke aspecten voorop staan.

Dat werd woensdagmiddag duidelijk tijdens het politieke vragenuur op de Politieke Woensdag. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer reageerde op vragen van de VVD, D66, GroenLinks, SP en het CDA. Op 19 mei liet Rijkswaterstaat aan de VVD weten dat de gemeenteraad meegenomen zou worden in de afwegingen en uitkomsten bij het herstel van de Gerrit Krolbrug. Tot op heden was er echter nog niets vernomen, tot vorige week de minister bekendmaakte dat het herstel van de brug anderhalf jaar gaat duren.

Huidige situatie verre van optimaal
“Samen met mijn collega Fleur Gräper hebben we bij Rijkswaterstaat aangedrongen op een spoedig herstel”, reageert Broeksma. “Het is fijn dat de loopbruggen op dit moment gebruikt kunnen worden door fietsers en voetgangers, hoewel de situatie verre van optimaal is. Ook voor automobilisten is het vervelend. Zij moeten omrijden. Op dit moment worden er drie sporen bewandeld. In het eerste spoor is er onderzoek gedaan hoe de brug hersteld kan gaan worden. Er zijn inspecties uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat het beweegbare deel veel schade heeft opgelopen en dat reparatie niet mogelijk is.”

Drie sporen
“Om te kijken of het hoofdframe gerepareerd kan worden is meer onderzoek nodig. Dit kan niet op locatie. Het beweegbare deel zal weggetakeld moeten worden zodat er op een werf onderzoek gedaan kan worden. Een tweede spoor dat bewandeld wordt is dat er gekeken wordt of er ook andere mogelijkheden zijn voor tijdelijk herstel. Een proces waar omwonenden in worden betrokken en waar verschillende opties worden onderzocht. Tot slot wordt gekeken of de besluitvorming rond een nieuwe brug versneld kan worden. Zoals u weet staat de Gerrit Krolbrug op de nominatie om vervangen te worden. In oktober wordt een voorkeursvariant uitgesproken. Er wordt gekeken of de planning daarna ook sneller kan.”

Sociaal maatschappelijke aspecten
Broeksma laat weten dat het Stadsbestuur zijn uiterste best gaat doen. “De optie dat er geen brug terug komt is geen mogelijkheid. In het hele proces betrekken we omwonenden ook volop. We zijn met hen in gesprek, ook met betrekking tot het tijdelijk herstel.” Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz wil dat de wethouder benadrukt dat er vooral gekeken wordt naar sociaal maatschappelijke aspecten bij het herstel van de brug, en niet alleen naar financieel economische aspecten. “Ik ben blij dat u dat nog eens benadrukt”, laat Broeksma weten. “Want zo staan wij er als college ook in.”