“Meer kleinschalig ondernemerschap in winkelgebieden”

De binnenstad, de dorps- en wijkcentra in Groningen veranderen van winkel- naar verblijfsgebieden. Om dit in goede banen te leiden heeft de gemeente een conceptvisie voor de detailhanden en horeca ontwikkeld.

“We willen de binnenstad als verblijf- en ontmoetingsplek versterken en meer bezoekers vanuit de regio trekken,” zegt wethouder Paul de Rook van Economie. “Ook de groei van dorps- en wijkcentra vergroot de aantrekkelijkheid van de gemeente.” Een fijnmazig netwerk van detailhandel en horeca zorgt voor voldoende voorzieningen én werkgelegenheid in de eigen omgeving, aldus De Rook.

“Het winkelgebied transformeert de komende jaren in een verblijfsgebied met ook ruimte voor andere functies,” aldus wethouder Roeland van der Schaaf van Ruimtelijke Ordening. “Een goed ingerichte openbare ruimte is daarbij belangrijk, met voorrang voor voetganger en fietser.”

De conceptvisie, genaamd ‘Ruimte voor Retail’,  zet ook in op het versterken van winkelgebieden buiten de binnenstad, zoals het Sontplein, het Hoendiep en de Peizerweg. De visie ligt van 1 juli t/m 11 augustus ter inzage bij de gemeente. Betrokkenen kunnen ook een inspraakreactie indienen.