Gemeentebestuur: maximaal 2.000 woningen voor studenten en docenten op Zernike

Het gemeentebestuur wil dat er zo snel mogelijk gebouwd gaat worden op het Zernike-terrein. Dat laten zij weten naar aanleiding van vragen van de SP over een grote campus voor internationale studenten onlangs.

De SP riep op tot bouw van een grote campus waarin plek moest zijn voor 5000 internationale studenten. Deze week lieten ook de VVD en D66 al weten dat zij heil zien in wonen op het Zernike-terrein. Door het groeiend aantal studenten in Groningen bestaat de kans dat daarmee ook de woningnood voor deze groep toeneemt. Een campus op het Zernike-terrein zou daarvoor volgens de partijen een oplossing zijn.

De gemeente is naar eigen zeggen al druk bezig te zijn met het inzetten om voor woningbouw op het Zernike, maar het proces gaat nog niet zo snel als gehoopt. Dit komt onder meer doordat er met meerdere partijen over gesproken moet worden. Zo zijn de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen voor heen groot deel in bezit van de grond.

Geen 5.000 woningen

Ook zal het door de SP gevraagde aantal van 5000 woningen niet gehaald gaan worden volgens de gemeente. In 2018 leek het er op dat er plaats zou komen voor 1.000-1.500 wooneenheden, nu is 1.500 tot 2.000 wooneenheden het genoemde aantal. De SP wil dat vooral internationale studenten de toekomstige woonplekken in gaan nemen, maar daar is de gemeente het niet mee eens. Zij zien ook plek voor nationale studenten of docenten uit het buitenland die tijdelijk of vast in Nederland verblijven.

Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP kijkt met gemengde gevoelens naar de antwoorden van het gemeente bestuur: “het College lijkt wel in te zien dat er meer dan de eerder genoemde 1000-1500 wooneenheden nodig zijn. Dat is positief. Maar dat het college vervolgens met 1000-2000 wooneenheden komt is onvoldoende en teleurstellend. Hierover zal de SP een debat aanvragen om ervoor te zorgen dat er meer wooneenheden voor (internationale) studenten op Zernike worden gebouwd.”