Steeds meer partijen voor wonen op Zernike-Complex

De SP liet een aantal weken geleden al heil te zien in 5000 woningen voor internationale studenten. Nu zijn het ook de VVD en D66 die heil zien in wonen op het Zernike-complex, valt te lezen in een opiniestuk in Dagblad van het Noorden.

Waar de SP zich voornamelijk wil focussen op internationale studenten, denken de VVD en D66 dat er voor iedereen ruimte moet kunnen zijn op het Zernike-Complex. De partijen zijn ervoor dat de gemeente samen met de onderwijsinstellingen op het complex, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, en het bedrijfsleven gaat kijken wat er mogelijk is om een deel van het woningprobleem aan te pakken.

Daarvoor moet het onderwerp eerst op de agenda van de Groninger gemeenteraad worden, dus hebben de VVD en D66 schriftelijke vragen ingediend over het wonen op het Zernike-Complex. Daarna willen de partijen graag dat er in de raad over gedebatteerd wordt, en hopen zij dat er dan ook daadwerkelijk plannen kunnen worden gemaakt om een eerste stap te zetten richting een échte campus op het Zernike-terrein.