Waterschap gaat bever in Winschoterdiep bij Europapark verhuizen

nieuws
Foto: Andre Brasse via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Waterschap Hunze en Aa’s heeft kooien geplaatst in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europapark om een bever te vangen die daar sinds kort verblijft.

Het dier wordt na de vangst door Staatsbosbeheer uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa door Staatsbosbeheer. Het is de tweede keer dat op deze locatie een bever gesignaleerd is. Dit dier kreeg eerder al een nieuwe verblijfplaats.

De tweede beter werd ontdekt na het vinden van nieuwe vraatsporen. Bovendien was hij te zien op beelden van een wildcamera. De bever was op dezelfde plek gaan wonen als waar het eerste dier zich bevond. Het gaat waarschijnlijk om een jongvolwassen exemplaar dat recent door zijn ouders is verjaagd en nu op zoek is naar een nieuw territorium.

De bever wordt op diervriendelijke manier gevangen in opdracht van de provincie Groningen en op grond van het beverbeheerplan. Daarmee wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades aan de andere kant. De bever verblijft nu in de zogenoemde rode zone, waar zijn aanwezigheid een risico betekent voor de waterveiligheid. Hij wordt straks uitgezet in de groene zone, een leefgebied met beken, plassen en laagveenmoerassen.