Subsidie voor aanpak fundering woningen in Woltersum

nieuws

Eigenaren van een versterkte woning in Woltersum kunnen gebruik maken van subsidie om de fundering te laten onderzoeken en te herstellen of vernieuwen. Dat stelt het gemeentebestuur.

Als uit het onderzoek blijkt dat er iets mis is met de fundering, kunnen bewoners in totaal 110 duizend euro subsidie ontvangen. Dat bedrag bestaat uit 10 duizend euro voor onderzoek en 100 duizend euro voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing, of voor kosten van vervangende nieuwbouw.

Veel inwoners van Woltersum hebben, naast aardbevingsschade of versterkingsmaatregelen aan hun huis, ook te maken met funderingsproblematiek. Een deel van Woltersum ligt op veenbodem en kan te maken krijgen met verdroging. Funderingsschade kan duurzaam herstel van de woning in de weg staan, maar wordt niet hersteld door de NCG, of op kosten van het IMG. De gemeente Groningen wil met de subsidie een oplossing voor deze impasse bieden. Het geld komt uiteindelijk toch van het Rijk.