Minister betreurt ‘onzorgvuldigheden’ bij UWV in Groningen

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

Bij het kantoor van het UWV in Groningen hebben zich tot nu toe 175 mensen gemeld, die slachtoffer zijn geworden van ‘onzorgvuldigheden’ bij de uitkeringsinstantie. Minister Koolmees van Sociale Zaken bood woensdag zijn excuses aan voor het onzorgvuldig handelen van de overheid, middels een brief aan de Tweede Kamer.

De groep mensen werd in het verleden volledig arbeidsongeschikt verklaard op medische gronden. Daarbij was het de bedoeling dat zij na een bepaalde periode opnieuw zouden worden beoordeeld. Maar ze raakten buiten beeld en in de eerste 7 tot 11 jaar na de beoordeling was er geen contact met hen. Toen het UWV haar fout ontdekte, werden de mensen ineens opnieuw beoordeeld. Deze nieuwe herbeoordeling heeft bij de groep geleid tot een beëindiging van hun uitkering.

Maar omdat deze groep mensen jarenlang gebruikmaakte van de WIA, maakte ze aanspraak op een IVA-beschikking, waarmee zij voor altijd volledig arbeidsongeschikt werden bevonden. Maar het UWV oordeelde, nadat de fout werd ontdekt, toch anders. Ze werden ineens in staat bevonden om te werken, na soms meer dan tien jaar niks te hebben gehoord van het UWV. Daarmee vielen, na jaren van financiële zekerheid, ineens alle inkomsten weg voor de gedupeerden.

Harde conclusies uit extern onderzoek

Daarnaast liet het UWV zelf  een extern onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken bij het kantoor in Groningen. De evaluatie trekt harde conclusies. Uit het onderzoek van Governance & Integrity blijkt dat betrokkenen  onvoldoende werden gezien als gedupeerden van overheidshandelen en dat het accent lag op het zo snel mogelijk verminderen van de werkvoorraden voor het beperkte aantal verzekeringsartsen.

Herstelactie

Eind vorig jaar werd een meldpunt geopend voor een zogenaamde ‘herstelactie’, met als doel om diegenen die in emotionele, psychische of financiële problemen zijn gekomen door deze beoordeling, zoveel als mogelijk te helpen bij herstel en eventuele compensatie.

Het UWV informeerde afgelopen woensdag de twintig mensen met de meest urgente problematiek over het voorgenomen besluit tot herstel en compensatie. Deze mensen krijgen een vergoeding ter hoogte van  hun oude uitkering voor vier maanden. Ook hebben deze mensen nu vijf jaar lang recht op persoonlijke dienstverlening van UWV, inclusief de mogelijke inkoop van een re-integratietraject.