Gro Next gaat kennis over aanpak armoede bundelen

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

De gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en twee organisaties gaan hun kennis en deskundigheid over de aanpak van armoede bundelen, onder de naam Gro Next.

De gemeente en de Hanze starten samen met de stichting Moedige Dialoog Groningen en CMO STAMM dit platform voor kennisuitwisseling en netwerkvorming. Gro Next gaat kennis over, en de aanpak van, armoede verzamelen en aanbieden, onder meer via trainingen, webinars en bijeenkomsten, CMO STAMM is een kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen.

Het doel van Gro Next is om mensen in armoede zo snel mogelijk perspectief te bieden, om uit deze situatie te komen. De verwachting is dat daardoor professionals, beroepskrachten en vrijwilligers beter toegerust zijn om hun werk goed te doen. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 mei.