Raadsfracties eisen opheldering over toekomst ‘mislukt’ Schakelkans-project

nieuws

De gemeenteraadsfracties van 100%Groningen, VVD, PVV, SP en de Stadspartij vinden het opmerkelijk dat het stadsbestuur pas in de zomer een evaluatie gaat maken van het project Schakelkans, terwijl het project nu al ‘mislukt’ lijkt te zijn.

De fracties vinden het vreemd dat de gemeente Groningen door wil gaan met het project, bedoeld om mensen uit de bijstand weer een kans op een baan te bieden. Daarvoor moeten ze wel tijdelijk onder het minimumloon werken.

“Een project waar nu twee personen aan deelnemen terwijl het bij aanvang van het project voor een groter aantal deelnemers was bedoeld, blijft als het aan het college ligt voortbestaan”, zo stellen de fracties. “Uit eerdere berichtgevingen met betrekking tot het project Schakelkans, komt steeds duidelijker naar voren dat het gewenste resultaat uitblijft.”

Na herhaalde verzoeken van de FNV,  heeft de gemeente recent inzage gegeven in de geldstromen voor het project. Daaruit werd de FNV, als het over de financiering van het project gaat, niet veel wijzer. Wel werd duidelijk dat er op dit moment geen mensen deelnemen aan het project. De afgelopen tijd werkten er slechts twee mensen via de regeling.