Grunneger Power helpt bewoners Lageland bij participatieproces zonnepark

nieuws

Energiecoöperatie Grunneger Power gaat bewoners van Lageland helpen bij het participatieproces rond het nieuwe collectief zonnepark in de polder Meerstad-Noord.

De gemeente Groningen heeft een gebiedsvisie opgesteld voor de polder Meerstad-Noord. Hierin staat hoe een zonnepark, het Hyperloop Testcentrum en een Tennet HSMS station een plek kunnen krijgen in het gebied. Het zonnepark wordt een collectief park, waarbij 10 procent in eigendom is van de bewoners van Lageland. Op verzoek van Collectief Duurzaam Lageland (CDL) gaat Grunneger Power onderzoeken hoe zowel de burgerparticipatie als de financiële participatie kan worden ingericht.

Als reactie op de gebiedsvisie heeft het CDL een zienswijze ingediend, en ook een verzoek voor de financiering van onafhankelijke begeleiding. Dat verzoek, met als doel een zorgvuldig en transparant proces en een collectieve regeling, is imiddels gehonoreerd. CDL heeft contact gezocht met Grunneger Power, omdat het zelf geen ervaring heeft met aspecten rondom een gebiedsfonds en financiële participatie. Bovendien zijn de leden van het CDL zelf ook polderbewoners met eigen wensen over leefbaarheid en duurzaamheid..

Op 28 april a.s. beslist de gemeenteraad van Groningen over de gebiedsvisie. Als die wordt goedgekeurd, dan krijgen de bewoners 10 procent van het zonnepark in eigendom. Volgens Grunneger Power is het mogelijk dat bewoners die dichterbij wonen ook meer compensatie ontvangen. Ook kan het zijn dat bepaalde belangrijke collectieve faciliteiten in het dorp worden gerealiseerd met de opbrengsten uit het zonnepark.

Deel dit artikel: