“Coalitiepartijen bieden enig perspectief voor verbeteringen plan Lagelandpolder”

nieuws

Bewoners van de Lagelandpolder kijken tevreden terug op de panelavond die zij donderdagavond organiseerden in verband met de plannen die de gemeente heeft voor de polder. Volgens de bewoners is er beweging zichtbaar die ruimte kan bieden voor verbetering van de plannen.

Als het aan de gemeente Groningen ligt wordt er in de polder een zonnepark van 175 hectare gerealiseerd. Ook moet er een testcentrum voor een Hyperloop komen en staat er een hoogspanningsstation gepland. Bewoners vinden de plannen onevenredig groot en te veel en voelen zich niet of slecht betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Tijdens de panelavond gingen bewoners in gesprek met verschillende gemeenteraadsfracties.

Enige beweging
“De steun van partijen zoals de SP, VVD en CDA voor onze Lagelandpolder doet ons goed”, vertelt bewoonster en medeorganisator Heike Of. “We zien ook dat er enige beweging lijkt te komen bij GroenLinks en D66. Beweging die de ruimte kan bieden voor wezenlijke verbetering in de beoogde plannen voor Polder Lageland. Wij gaan er vanuit dat de gemeenteraad ook deze ruimte pakt voor een goede democratische besluitvorming.” Tijdens het debat gaf GroenLinks aan dat de manier waarop de bewoners bij de plannen zijn betrokken niet goed is gegaan. D66 liet weten na te willen denken over het faseren van de plannen en dat dit met de fractie besproken gaat worden.

Kleiner zonnepark
De bewoners hebben een voorstel gedaan voor een kleiner zonnepark. Zij hopen dat de gemeenteraad een afgewogen keuze gaat maken. “Wij hebben een handreiking gedaan om vanuit wederkerigheid te praten over een kleiner zonnepark, die even goed rechtdoet aan de energietransitie maar waarmee de grotere klimaatopgave voor herstel van biodiversiteit ook de ruimte krijgt die werkelijk nodig is”, vertelt bewoonster Alie Holtes-Alserda. “Die handreiking doen wij omdat wij daarmee de gemeenteraad uitnodigen de huidige plannen te heroverwegen en op basis daarvan een werkelijk toekomstbestendige keuze te maken.” Op 28 april neemt de gemeenteraad een beslissing over het zonnepark, Hyperloop en hoogspanningsstation.

Bekijk hier het paneldebat terug.

Deel dit artikel: