Bestuursvoorzitter UMCG: ‘Nijpende druk op zorg begint te knagen aan personeel’

nieuws
Foto: UMCG

UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee spreekt van een ‘zorgelijke situatie’ in de noordelijke ziekenhuizen, als gevolg van het toenemende aantal opgenomen coronapatiënten. Tijden een live-uitzending op de website van de Leeuwarder Courant stelt Van Der Zee dat de enorme druk op het personeel aan de werknemers begint te knagen.

Ziekenhuismedewerkers in Noord-Nederland mogen, op vrijwillige basis, de meivakantie overslaan en extra uren maken. Maar als de roosters niet rondkomen, dan wordt de reguliere zorg in het noorden verder afgeschaald, om het personeel een aantal vrije dagen te bieden.

Volgens Van Der Zee liggen de noordelijke IC’s nu nog niet helemaal vol, maar is de druk groot. Op de IC’s is bijna de helft van de patiënten afkomstig van buiten de noordelijke regio. Hoewel Van Der Zee stelt hier trots op te zijn, ziet de UMCG-voorman een spannende tijd tegemoet op deze afdelingen.

Het effect van de vaccinatiecampagne op het aantal IC-opnames moet de komende twee weken gaan zorgen voor verlichting voor het personeel. Dan pas krijgt het personeel de kans om enigszins te herstellen, ware het niet dat dan de achtergebleven reguliere zorg ingehaald moet worden.