Verplaatsing overlast gevende bedrijven Vierverlaten niet mogelijk

nieuws

De gemeente is niet van plan om een puinbrekerij en een containerverhuurbedrijf aan de Roderwolderdijk in Vierverlaten te verplaatsen. Dat antwoordt het college op vragen van de SP-fractie.

Volgens de socialisten ervaren omwonenden veel overlast door vrachtwagens van Scheffer Betonbouw – Sloopwerken en Van der Veen Containerverhuur. Bovendien laat een beloofde groenstrook langs de weg op zich wachten. Het college stelt dat sluiting van de bedrijven grote financiële gevolgen voor de gemeente hebben, Bovendien zijn er méér overlast gevende bedrijven in Hoogkerk. Wel zet de gemeente in op verplaatsing van de inrit naar Westpoort.

De aanleg van een groenstrook is volgens de gemeente niet mogelijk als de bedrijven op de huidige locatie blijven. Wel erkent het college dat de bedrijven bij nieuwvestiging hier niet toegelaten zouden worden. Er is echter sprake van een historisch gegroeide situatie. Volgens de gemeente hebben beide genoemde bedrijven aangezegd te willen meewerken aan het verplaatsen van de toegang naar Westpoort.