Raadsfracties willen betere voorbereiding van gemeente op ‘dubbele vergrijzing’

nieuws
Foto: stevepb via Pixabay.com

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, CDA, SP, PvdA, 100% Groningen, de ChristenUnie en D66 willen dat de gemeente Groningen zich beter voorbereid op de aankomende dubbele vergrijzing. Met name het aantal beschikbare, geschikte woningen voor ouderen in de gemeente baart de fracties zorgen.

“Het gaat niet alleen om kwantiteit”, aldus GroenLinks-raadslid Jan Visser. “In het geval van ouderen ontstaat ook
een vraag naar andere woningen en zal de vraag naar zorg groeien. Op die dubbele vraag moet een samenhangend antwoord komen.”

Daarnaast vragen de fracties zich ook af of er in de toekomst voldoende passende zorg zal zijn in de Groninger wijken, met daarnaast een aanbod van vervoer en dagbesteding. “We zien wonen en zorg nog te vaak los van elkaar”, vertelt PvdA raadslid Els van der Weele. “Toch is een wijk zoveel meer dan alleen een plek om te wonen. Het is een plaats om elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. Daarom pleiten wij voor een programma waar woonvisie en zorgvisie hand in hand gaan.”

De fracties vragen het stadsbestuur daarom om een grondige analyse van het probleem, samen met zorginstellingen, bewonersgroepen en woningcorporaties. De huidige woonvisie voldoet volgens de fracties niet aan deze voorwaarden. In het eerste halfjaar van 2021 moet er een visie vanuit de gemeente zijn over deze problematiek.