Raadsfracties eisen andere verdeling van Haagse miljoenen over culturele instellingen

nieuws

De gemeenteraadsfracties van de SP en 100% Groningen zijn het niet eens met de plannen van het college van B&W om tweederde van de 3,6 miljoen euro aan rijksgeld, bedoeld voor steun aan kunst- en cultuurmakers, te besteden aan alleen SPOT, Het Groninger Museum, Forum Groningen , Vera en Simplon.

De raadsfracties vinden het vreemd dat het grootste deel van de Haagse miljoenen naar instellingen gaat, waarvan de meeste vaste en structurele kosten al gedekt zijn in de reguliere begroting. De fracties willen daarom dat SPOT, Het Groninger Museum, Forum Groningen, Vera en Simplon slechts een derde van het toegezegde geld krijgen.

Het effect van de steun aan individuele makers van kunst, ongeveer één derde van het budget, is volgens de fracties te klein. “Dit terwijl de groep van makers die enige relevante vorm van steun nodig heeft groot en divers is”, zo stellen de fracties. Ook is er volgens de fracties ‘geen garantie dat de extra steun ook daadwerkelijk en in voldoende mate bij makers van kunst terecht zal komen.’

 

 

Deel dit artikel: