PvdD: Bomen alleen snoeien in de periode november – januari

nieuws

Wanneer er bomen gekapt of gesnoeid worden, moet dat gebeuren in de periode november tot en met januari. Dat vindt de Partij voor de Dieren.

Nu wordt er in maart nog gekapt of gesnoeid en de kans bestaat dat er dan vogels al aan het nestelen zijn. De PvdD zegt dat het broedseizoen voor vogels steeds vroeger begint. Sommige vogels beginnen er al in februari mee.

Volgens de PvdD hebben kap en snoei werkzaamheden ook negatieve effecten op vogels die in nabijgelegen bomen nesten hebben, of er mee bezig zijn.

Omdat in de periode november – januari vrijwel geen enkele vogel aan het broeden of nestelen is, is dit volgens de PvdD de beste periode om te kappen en snoeien. De fractie gaat daarover een motie indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond.