PvdA wil tijdige en goedkope oplossing voor problemen door ‘binnenstad zonder uitlaatgassen’ in 2025

nieuws
Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

In 2025 mogen voertuigen die uitlaatgassen uitstoten, niet meer laden en lossen in de binnenstad van Groningen. Hoewel de Partij van de Arbeid achter deze plannen staat, vreest de gemeenteraadsfractie dat ondernemers en bewoners hier financieel nadeel van gaan hebben.

Middels een motie roept de fractie het stadsbestuur op om zo snel mogelijk, en ruim voor 2025, duidelijkheid te bieden aan deze groep ‘woners en werkers’ in de binnenstad. Mensen die niet voor 2025 aan de nieuwe eisen kunnen voldoen, moeten aanspraak kunnen maken op een ‘redelijke oplossing’, zo stelt de fractie.

Deze oplossing moet makkelijk en goedkoop zijn voor de ondernemers, vervolgt raadslid Rik van Niejenhuis in zijn motie: “De overgang zal voor sommige ondernemers een hogere en ontijdige investering in hun wagenpark vragen. Daarmee kan de maatregel onevenredig zwaar  ingrijpen in de bedrijfsvoering.”

Deel dit artikel: