OM vindt geen bewijs voor vervolging NAM; ‘bewoners niet in concreet levensgevaar’

nieuws

Het Openbaar Ministerie beveelt aan om het strafrechtelijk onderzoek naar de NAM te staken. Volgens het OM waren de bewoners van huizen in het aardbevingsgebied nooit in direct levensgevaar.

Daarmee komt een rechtszaak, die in 2015 werd aangespannen door de Groninger Bodem Beweging, nog voor de behandeling door een rechter ten einde. Op 20 april 2017 stelde het Hof dat er aanwijzingen zijn dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan het door gaswinning opzettelijk beschadigen van woningen, waardoor er concreet levensgevaar te duchten is. Maar het Hof oordeelde dat een onderzoek naar de bewijsbaarheid achterwege was gebleven.

Het OM heeft nu bepaald dat het eerder genoemde bewijs er niet is. “We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning”, aldus Diederik Greive, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. “Maar het strafrecht biedt in deze zaak geen reële oplossing voor de problemen van de klagers. Langs andere wegen zal het leed moeten worden gecompenseerd”

De zaak is nu, zoals dat heet, ‘onder de rechter’ en het is aan het Hof om te beslissen of het OM de vervolging kan staken of niet.

‘Verbijsterende uitspraak’

De Groninger Bodembeweging spreekt over een ‘verbijsterende uitspraak’ van het Openbaar Ministerie. “Er wordt met droge ogen beweerd dat er slechts een ‘theoretische mogelijkheid’ heeft bestaan dat er slachtoffers zouden vallen”, zo schrijft de Bodembeweging in een reactie op Twitter.

‘Belangrijke stap’

De NAM spreekt, bij monde van directeur Johan Altena, van ‘goed nieuws’. Aan verschillende media laat de directeur weten blij te zijn met deze ‘belangrijke stap. De NAM wacht nog wel met spanning op het moment dat ook het Hof de vervolging van de NAM staakt.