JOVD voorstander van bouw kerncentrale in provincie Groningen

nieuws
Foto: Daniel West from FreeImages

JOVD Groningen is voorstander om een kerncentrale te bouwen in Groningen. Dat laat de partij maandagavond weten.

Aanleiding voor het standpunt is een uitspraak die demissionair premier Mark Rutte (VVD) zondagavond deed tijdens het RTL Verkiezingsdebat. Volgens Rutte is de provincie Groningen een goede locatie voor de bouw van een kerncentrale. “In tegenstelling tot veel lokale media en politici zijn wij bij de JOVD wel een enorme voorstander van een kerncentrale in de Eemshaven”, zegt voorzitter Tom Boer. “Wij zouden dat juist als een enorme bron van trots zien.”

Kerncentrale als aanvulling voor een waterstoffabriek
Binnen het College van Gedeputeerde Staten in de provincie is een ander geluid hoorbaar. Zij verzetten zich tegen de bouw van een kerncentrale en investeren liever in een waterstoffabriek. De JOVD vindt het onverstandig om bij de energievoorziening van deze fabriek kernenergie uit te sluiten. “Waterstofenergie is op lange termijn een mooie technologie, maar momenteel is er nog veel energie nodig voor het produceren van waterstof. Wind- en zonne-energie is daarbij niet genoeg. Dus dan zou gebruikt gemaakt moeten worden van grijze stroom. Een kerncentrale is daarom juist een goede aanvulling voor de waterstoffabriek.” De JOVD beargumenteerd verder dat waterstofproductie met de huidige technologie twee keer zoveel energie kost als het oplevert en dat de huidige waterstoffabriek in aanbouw pas in 2030 op volle capaciteit kan draaien.

“Kerncentrale zorgt voor veel nieuwe hoogwaardige banen”
De JOVD vindt dat de bouw van een kerncentrale veel kansen biedt voor de regio. “De bouw en onderhoud van de kerncentrale zullen veel nieuwe hoogwaardige banen creëren, waardoor ook meer talent in de regio zal blijven. Bovendien zet de kerncentrale Groningen op de kaart als startpunt van de energietransitie.” Zorgen die mensen hebben dat een kerncentrale gebouwd wordt in het bevingsgebied zijn volgens de partij ook niet nodig. Volgens de JOVD komen in het gebied rond de Eemshaven relatief weinig zware aardbevingen voor. Daarnaast zijn er technieken waarmee een kerncentrale aardbevingsbestendig kan worden gemaakt.