Gemeente gaat kappen en planten op Suikerzijde

Het gemeentebestuur heeft een Boom Effect Analyse (BEA) opgesteld voor De Suikerzijde, het voormalige suikerfabriekterrein. Dat wordt de komende jaren een nieuw stadsdeel.

In de Suikerzijde is plaats voor zo’n 5.000 woningen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De plannen bieden ook veel ruimte voor groen, water, ecologie en duurzaam ruimtegebruik, maar er moet ook gesnoeid worden, alvorens te bebinnen met het grondwerk en het bouwrijp maken van de eerste fase, het noordoosten van het terrein.

Op plekken waar nu bomen en houtopstand staan, komen in de toekomst wegen, paden en andere soorten van groenvoorziening. De gemeente vindt dat zoveel mogelijk bestaand groen behouden moet blijven. In De Suikerzijde worden uiteindelijk veel meer bomen geplant dan dat er gekapt worden. Alleen al in Deelgebied Noordoost worden 720 nieuwe bomen geplant. Wel verdwijnt er veel meer houtopstand dan dat er terug komt. Vooral in de oostelijke en drooggevallen vloeivelden moet veel houtopstand gekapt worden.

Deel dit artikel: