Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen aanspraak maken op extra subsidie

nieuws
Foto: Google Maps Streetview

Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen vanaf vandaag aanspraak maken op een eenmalige subsidie uit het Coronafonds van de provincie. In totaal is er tweeënhalve ton beschikbaar.

Voor elk dorps- of buurthuis is er eenmalig een maximumbedrag van 1.250 euro beschikbaar voor kosten die zijn gemaakt in het kader van de anderhalvemeter-maatregelen en voor coronaproof-activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken dan wel dragelijker maken voor inwoners.

“Dorps- en buurhuizen behoren tot de organisaties die onder druk staan door de coronacrisis”, vertelt Gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “Tegelijkertijd spelen zij een belangrijke rol bij het opvangen van de maatschappelijke gevolgen van deze crisis in de samenleving. Met een bijdrage uit het Coronafonds kunnen dorps- en buurthuizen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen en helpen we ze een handje in deze lastige periode.”