“Alsnog toekennen subsidie voor Grafisch Museum is verheugend nieuws”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij het Grafisch Museum is men blij dat men alsnog subsidie krijgt van de provincie Groningen. Tegen een eerdere afwijzing maakte het museum bezwaar.

“Ja, dit is heel goed nieuws”, laat directeur Fronique Oosterhof van het Grafisch Museum weten. “Het gaat om een jaarlijkse subsidie van 17.000 euro voor de periode van 2021 tot 2024, de huidige cultuurperiode. Ruim een jaar geleden hebben we de subsidie aangevraagd bij zowel de gemeente als de provincie. Bij de gemeente zijn we rechtstreeks opgenomen in de cultuurnota. Bij de provincie werd de aanvraag in eerste instantie afgewezen. Hier hebben we in december bezwaar tegen aangetekend. De provincie is tot de conclusie gekomen dat ons bezwaar gegrond is. GS heeft vandaag besloten GRID alsnog te subsidiëren.”

Voor het Grafisch Museum voelt het nieuws als een erkenning. “Het geeft aan dat we op de goede weg zijn met het museum. En nu deze subsidie er is, kunnen we onze plannen voor de toekomst gaan uitvoeren.”