Bever in Winschoterdiep bij Europapark moet verhuizen naar Oost-Groningen

nieuws

Waterschap Hunze en Aa’s heeft deze week kooien geplaatst om een bever te vangen die sinds enige tijd bij het Europapark aan het Winschoterdiep verblijft. De bever vormt volgens het waterschap een risico voor de waterveiligheid, omdat het dier de dijken en kades kan beschadigen.

Omdat het waterschap weinig ervaring heeft met het vangen van bevers, werd de hulp ingeroepen van de Zoogdiervereniging. Samen met de vereniging zijn kooien geplaatst met sensoren, die een bericht uitsturen als het dier in de kooi zit.

Een inschatting maken over wanneer de bever daadwerkelijk gevangen zal zijn, is volgens het waterschap moeilijk. Maar na de vangst wordt het dier zo snel mogelijk uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa. Dat gebeurt op een plek waar nog geen andere bever verblijft, want de dieren zijn erg territoriaal. “We verwachten dat de bever een prettige nieuwe verblijfplaats zal vinden in de omgeving van de Ruiten Aa en dat hij zich hier snel op zijn gemak zal voelen”, aldus het waterschap.

Een beverkooi – Foto: Waterschap Hunze en Aa’s