Zorgen bij sociale huurders Ten Post; mogelijk geen terugkeer naar oude buurt

Bewoners van sociale huurwoningen in Ten Post maken zich zorgen over de sloop en de nieuwbouw van hun woningen in verband met de versterkingsoperatie. De bewoners stellen dat woningcorporatie Wierden en Borgen heeft aangegeven dat bewoners van eengezinswoning niet altijd terug kunnen keren op dezelfde plek of in dezelfde straat.

Hun gezinswoningen zouden vervangen worden door seniorenwoningen. Volgens de bewoners is dat niet wat ze vooraf hebben afgesproken met de gemeente of woningcorporatie Wierden en Borgen, voorafgaand aan de versterkingsoperatie.

De gezamenlijke raadsfracties in de gemeenteraad willen het probleem volgende week woensdag voorleggen aan het stadsbestuur. De fracties willen van het college weten of hierover eerder een toezegging is gedaan naar de bewoners.

Woltersummers willen niet naar Ten Post

Tijdens bewonersbijeenkomsten van eind november en begin december kregen raadsleden ook vragen gesteld over de wisselwoningen. Inwoners van Woltersum hebben aangegeven dat veel mensen behoefte hebben aan een wisselwoning in het eigen dorp. De bewoners willen zelf de keuze hebben om eventueel in eigen dorp in een wisselwoning te kunnen.

De raadsleden willen nu weten of het klopt dat er 90 extra wisselwoningen gepland zijn in Ten Post. In het originele plan waren dat er maar zestig. De inwoners van Woltersum vrezen nu dat de dertig extra woningen in Ten Post betekenen dat zij hun eigen dorp moeten verlaten, zolang er gewerkt wordt aan nieuwe, versterkte woningen.

Deel dit artikel: